Usein kysyttyä puupulleteistä

Suunnitteletko pellettilämmitykseen siirtymistä? Se kannattaa, sillä pelletti on lämmitysenergiana tunnestusti öljy- ja sähkölämmitystä edullisempaa. Tutustu lisää asiakkaidemme usein kysymiin kysymyksiin ja pelletin käyttöön kodin lämmityksessä.

Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä pelletin käytöstä lämmityksessä. Alla olevissa kysymyksissä pureudumme pelletin käyttöön, energiatehokkuuteen ja sen kustannuksiin perinteisiin lämmitystapoihin, kuten polttoöljyn ja sähkön käyttöön verrattuna.

Kuinka paljon pellettilämmitys maksaa?

Pellettilämmitykseen siirtymisessä isoin kertakustannus syntyy pellettipolttimen sekä varastosiilon hankinnasta. Tyypillisesti uusi pellettipoltin maksaa 1 000 – 5 000 euroa riippuen polttimen koosta ja sen ominaisuuksista. Varastosiiloja on runsaasti tarjolla Suomessa, joiden hinta vaihtelee 100 – 2 000 euron välillä.

Tavallisimmin kiinteistöjen lämmityksessä käytetään polttoöljyä, josta saatava lämpö johdetaan kiertovesiputkistoon ja lämmönvaraajaan. Tällöin pellettilämmitykseen siirtyminen on varsin helposti ja pienin kustannuksin toteutettavissa, sillä poltin voi käyttää nykyistä lämmönjakoa ilman kiertovesiputkistoon tehtäviä muutoksia.

Mikä on puupelletin hinta?

Puupelletin kuluttajahinta oli vuoden 2020 syyskuussa 6,08 snt / kWh (Tuottajahintaindeksi 2020, syyskuu). Vuoden 2020 toisen puoliskon aikaan sähkö hinta oli Suomessa keskimäärin 13,74 snt / kWh ja kevyen polttoöljyn hinta 7,39 snt / kWh (Tilastokeskus). Lämmitysenergiana pelletti on öljy- ja sähkölämmitystä edullisempaa.

Tarkista puupelletin kuluttajahinnat Tilastokeskuksesta.

Millainen hyöty pellettilämmityksestä saadaan?

Pelletöintikoneissa puristetun pelletin lämpöarvo on tavallista koivu- tai mäntyhalkoa suurempi matalan kosteuden ja energiatiheyden ansiosta. Moderneissa pellettipolttimissa pelletin palaessa syntyvä palokaasu palaa edelleen, jolloin lämmon tuottamisessa poltin pystyy hyödyntämään syntyviä kaasuja varsinaisen palamistapahtuman lisäksi.

Pellettilämmityksessä raaka-aineen palamisesta saatava hyötysuhde on lähtökohtaisesti 80-100%, johon vaikuttavat käytetyn raaka-aineen ominaisuudet. Korkealaatuinen pelletti palaa polttimessa puhtaasti synnyttäen vain vähän pienhiukkaspäästöjä. Syntyvät pienhiukkaspäästöt ovat moninkertaisesti pienempiä perinteiseen polttopuuhun verrattuna.

Käytettävä raaka-aine syntyy metsä- ja puutuoteteollisuuden sivuvirtoina, joka edistää materiaalitehokkuutta koko tuontantoketjun läpi. Taloudellisesta näkökulmasta pelletin käyttö on öljy- tai sähkölämmitykseen verrattuna jopa puolet edullisempaa.

Kuinka usein pellettikattila täytyy huoltaa?

Pellettilämmitteisissä kiinteistöissä käytettävät poltinlaitteet tarvitsevat enemmän säännöllistä huoltoa kuin mitä sähkö- tai öljylämmitteisissä taloissa on tapana. Suomessa lämmityskausi painottuu talvi- ja syyskuukausille, jolloin käytettävä poltin tulisi puhdistaa 1-2 kertaa kuukaudessa.

Miten hankin pellettilämmityksen kotiini?

Suosittelemme teitä olemaan yhteydessä paikalliseen LVI-alan liikkeeseen sopivan pellettilämmitysjärjestelmän kartoittamiseksi.