Tietosuoja

M-Pelletti Oy käsittelee henkilötietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain edellyttämien menetelmien ja velvoitteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

 • M-Pelletti Oy
 • Kivikatu 7
 • 88900 Kuhmo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

 • Mikko Heikkinen
 • Kivikatu 7
 • 88900 Kuhmo
 • 044 272 4608
 • pelletti (at) m-pelletti.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 • Asiakkuuden hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakastiedotteet omille asiakkaille

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimi / Yrityksen nimi
 • (Y-tunnus)
 • Sähköpostiosoite
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero

Asiakaskohtaiset tiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista
 • Tavaran toimitukseen tarvittavat osoitetiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus rajoittaa, tarkastella ja muuttaa rekisteriin merkittyjä tietojaan. Näitä koskevat tiedustelut tulee lähettää kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kietää tietojensa käyttäminen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (2. luku 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity perua suostumuksensa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta M-Pelletti Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.