Puupelletti

Puupelletti on ekologinen biopolttoaine, jota valmistetaan M-Pelletti Oy:n tehtaalla kuivasta ja puhtaasta kutterinpurusta. Kotimaisesta raaka-aineesta syntyykin korkealuokkaista pellettiä omakotitaloihin, maatiloille sekä teollisuuden kiinteistöihin.

Pelletti on uusiutuvaa energiaa

Pelletti on kotimainen ja uusiutuva biopolttoaine, jonka raaka-aineena M-Pelletti Oy käyttää kutterinpurua. Valmistusprosessissa käytettävä kutterinpuru puristetaan, jolloin lopputuloksena saadaan ulkonäöltään alle senttimetrin halkaisijaltaan sekä pituudeltaan noin 3 senttimetriä olevia rakeita. Matala tuhkapitoisuus sekä hienoaineksen määrä mahdollistavat puhtaan palamisen sekä hyvin vähäisen määrän pienhiukkaspäästöjä.

Kuiva ja puhdas raaka-aine

M-Pelletti Oy:ssä puupellettien raaka-aine tulee tehtaan läheisyydessä toimivilta AA-Puu Oy:n höyläämöltä sekä Oy Crosslam Kuhmo Ltd:ltä. M-Pelletin tunnettu puupellettien korkealaatuisuus syntyy kuivasta ja puhtaasta raaka-aineesta.

Puupellettien tuoteseloste

Alkuperä: Valmistetaan kotimaisesta kutterinpurusta

Energiasisältö: 4,7 kWh / kg

Mitat

Halkaisija: < 8 millimetriä (± 0,5)

Pituus: < 4 x halkaisija (20% valmistetuista pelleteistä saa olla 5 x halkaisija)

Koostumus

Kosteusprosentti (m-%): < 10%

Tuhkapitoisuus (m-%): < 0,7%

Käsittelykestävyys: 97,5%

Hienoaineksen pitoisuus (m-%): < 1% säkitysvaiheessa

Sideaineet (m-%): 0 – 0,5%

Irtotiheys: > 600 kg / i-m³